7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

Apie mus

             Uždaroji  akcinė bendrovė „Molėtų švara“ – komunalines paslaugas teikianti įmonė. Savo veiklą įmonė pradėjo apie 1950 metus. Iki 1965 metų įmonė vadinosi Vietinio ūkio valdyba. Ilgą laikotarpį (nuo 1965-05-05 iki 1990-11-15) įmonės pavadinimas buvo komunalinių įmonių kombinatas. Dauguma molėtiškių sutrumpintai vadino KĮK-u. Tuometinės LTSR Ministrų tarybos sprendimu beveik visos Lietuvos komunalinės įmonės turėjo tokį pavadinimą.

            1990 metų lapkričio 15 dieną įmonė buvo įregistruota Molėtų rajono valdybos įmonių rejestre kaip valstybinė komunalinė įmonė. Įmonės visas kapitalas buvo valstybinis. Per 1991-1995 metų laikotarpį įmonės darbuotojams buvo leista įsigyti iki 30% įmonės kapitalo akcijų. 1995 metų liepos 4 d. Molėtų  rajono valdybos sprendimu Nr.310-v Molėtų rajono Valstybinė komunalinė įmonė buvo reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Molėtų švara“ ir 1995 metų liepos 10 dieną įregistruota Molėtų rajono savivaldybės įmonių rejestre.

            Vadovaujantis LR įstatymo „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios, 2003 metų balandžio 29 dienos eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimamas sprendimas panaikinti įmonės specialios paskirties statusą ir bendrovės pavadinimą pakeisti į UAB „Molėtų švara“.

                      Per laikotarpį nuo 1950 metų iki dabar įmonei vadovavo 16 vadovų. Jų vadovavimo laikotarpiai truko nuo keleto mėnesių iki 18 metų. Ilgiausiai įmonei vadovavo Vilhelmas Danielius Bimbiris, įmonės vadovu išdirbęs nuo 1995 metų birželio 20 dienos iki 2013 metų kovo 1 dienos. Be to V.D. Bimbiris yra dirbęs įmonėje 1967 ir 1968 metais. Beveik 10 metų (nuo 1985-12-27 iki 1995-06-19) įmonei vadovavo Alfonsas Bacevičius. Kiti vadovai neišdirbo ilgiau penkerių metų.

                      Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį jos veikla buvo susijusiu su komunalinių paslaugų teikimu. Miesto viešųjų teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, įvairių komunalinių atliekų rinkimas, jų tvarkymas sąvartynuose, miesto teritorijų apželdinimo darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimas ir priežiūra, kapinių tvarkymas ir priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų administravimas ir priežiūra – visada buvo įmonės pagrindinės veiklos sritys. Be šių pagrindinių veiklų įmonė yra teikusi pirties, viešbučių paslaugas, šiltnamiuose auginusi gėles, teikusi ritualines (laidojimo) paslaugas.

                      Dabartiniu metu įmonės pagrindinės veiklos sritys yra komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas į sąvartyną, Molėtų miesto ir rajono viešųjų teritorijų valymas, apželdinimas, apšvietimo tinklų priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra, gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimo administravimas. Įmonė taip  pat teikia viešojo tualeto paslaugas, prižiūri miesto turgelius Amatų gatvėje, nuomoja automobilius ir įvairius mechanizmus, laisvas patalpas.

                       Keletą paskutinių metų įmonės metiniai pardavimai viršija 3 milijonus litų.

                Įmonėje pagal neterminuotas darbo sutartis dirba 60 darbuotojų. Kiekvienais metais, vidutiniškai 2-jų mėnesių laikotarpiui, įmonė įdarbina apie 300 darbuotojų dirbti viešuosius darbus Molėtų mieste ir visose Molėtų rajono seniūnijose.

             Įmonės dirbantieji stengiasi, kad Molėtų miestas gražėtų, kad viso rajono viešosios teritorijos būtų prižiūrimos, kad pas mus atvykstantiems svečiams, poilsiautojams ir turistams mūsų rajonas paliktų tvarkingo ir gražaus kampelio įspūdį.P A R A M A

 

 

Informacija apie darbo užmokestį:

 

 

 

2017m.I ketv.


2016m.IV ketv.

 

2017 m. II ketv.


2017 m. III ketv.


2017 m. IV ketv.

 

2018 m. I ketv.

 

2018 m. II ketv.

 

2018 m. III ketv.

 

2018 m. IV ketv.

 

2019m. I ketv.

 

2019m. II ketv.

 

2019m. III ketv.

 

2019m. IV ketv.

 

2020m. I ketv.

 

2020m. II ketv.

Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254