7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU UTENOS KOLEGIJA

2015-07-02

2015 m. birželio 28 d. UAB „Molėtų švara“ lankėsi  Utenos kolegijos atstovės: Aplinkos apsaugos katedros vedėja dr. Inga Jakštonienė ir Verslo ir technologijų fakulteto praktikų vadovė Vilma Andrašienė, UAB „Molėtų švara“ atstovavo įmonės direktorius Laimutis Lapėnas ir atliekų tvarkymo tarnybos vadovas dr. Albertas Venslovas, susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Aptarta atliekų tvarkymo ir daugiabučių renovacijos aktualūs klausimai.  

UAB „Molėtų švara“ įsipareigojo:

·        Kolegijai kviečiant, deleguoti specialistus dalyvauti Kolegijos kvalifikavimo komisijų darbe.

·        Priimti Kolegijos studentus pagal studijų grafikus ir konkrečias trišales sutartis profesinės veiklos praktikoms atlikti.

·        Padėti Kolegijos atstovams išsiaiškinti, kokie kvalifikaciniai įgūdžiai reikalingi būsimiems specialistams.

·        Konsultuoti pagal poreikį Kolegijos dėstytojus, rengiančius baigiamųjų praktikų ir specialybės dalykų programas, numatant kursinių darbų, baigiamųjų darbų temas.

·        Dalyvauti bendruose tyrimuose, projektuose, Kolegijos organizuojamuose aktualiuose įmonei seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose.

·        Pagal poreikį ir galimybes vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, recenzuoti parengtus baigiamuosius darbus, specialybės dalykų modulius.

Utenos kolegija įsipareigojo:

·        Siųsti studentus į įmone pagal studijų grafikus ir sudarytas konkrečias trišales sutartis profesinės veiklos praktikų atlikimui.

·        Kviesti įmonėje dirbančius specialistus dalyvauti kvalifikavimo komisijų darbe.

·        Atsižvelgti į įmonės pageidavimus, pasiūlymus, ruošiant praktikų  programas, kursinių ir baigiamųjų darbų temas.

·        Atsižvelgiant į įmonės pasiūlymus dėl specialistų rengimo, koreguoti studijų, mokomųjų dalykų, praktikų programas.

·        Vykdyti įmonei aktualius taikomuosius tyrimus, rengti bendrus projektus, į organizuojamus seminarus, konferencijas kviesti įmonės specialistus.

·        Pagal poreikį kviesti įmonės specialistus skaityti paskaitas, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, recenzuoti praktikų, dėstomų specialybės dalykų programas,  baigiamuosius darbus.

Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254