7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

V etapo PLANUOJAMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) NAMŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI

2018-12-19

PLANUOJAMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) NAMŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI.

Susirinkimo data ir laikas dėl Jūsų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) nurodyta lentelėje.

 

Pridedama – pranešimas dėl susirinkimo/darbotvarkė;

Vardinio balsavimo biuletenis.

Su papildoma informacija galite susipažinti UAB „Molėtų švara“, Statybininkų g. 8, Molėtai (iki susirinkimo) arba internetu: www.moletusvara.lt.

Patvirtintą investicijų planą galite rasti www.moletusvara.lt, pasirinkę „butų ūkis“, pasirinkę „modernizavimas“, pasirinkę „IV etapas. Planuojami modernizuoti namai“, pasirinkę savo namo bylą arba susipažinti aukščiau nurodytu adresu.

 

Informuojame:

1. Butų ir kitų patalpų savininkai gali iš anksto raštu pareikšti nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų apie tai informavę susirinkimo organizatorių ir gavę vardinio balsavimo biuletenį. Butų ir kitų patalpų savininkai iki susirinkimo įteikę užpildytą vardinio balsavimo biuletenį susirinkimo organizatoriui, laikomi dalyvaujančiais susirinkime, registruojami dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

2. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

Administratorius: UAB ‚,Molėtų švara“, Statybininkų g. 8, Molėtai.

Tel. 8 676 70645; svara@moletusvara.lt

Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254