7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

GYVENTOJŲ DĖMESIUI DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

2018-08-01

 

LR Aplinkos ministerija 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti. Paraiškų teikimo terminas pratęstas iki 2019 m. sausio 1 d.

Finansavimas bus teikiamas 2019-2020 metais.

 

Pagal kvietimą numatyta valstybės parama:

1.1 30 procentų kompensacija energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms;

1.2 10 procentų papildoma kompensacija modernizavus šilumos punktą, įrengus balansinius ventilius ant stovų, pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius;

1.3 100 procentų kompensuojant faktines išlaidas, neviršyjant Vyriausybės nustatytų dydžių už projekto administravimą, statybos techninę priežiūrą, invest. planą, techninį darbo projektą, projekto ekspertizę;

1.4 Lengvatinis kreditas penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką taip pat reiks pateikti susirinkimo protokolą, kuriuo namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) ir patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.

Paraiškos, kurios atlikus projektų atranką nepateks į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą, tvarkos aprašo tvarka bus įtrauktos į rezervinį projektų sąrašą.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS LABAI TRUMPAS, O PROJEKTAI BUS FINANSUOJAMI 2019/20120 M. TODĖL GYVENTOJAI PLANUOJANTYS ATNAUJINTI NAMĄ ARTIMIAUSIUS DVEJUS METUS, TURĖTŲ NEDELSTI.

Prašome daugiabučių namų gyventojų kurie norėtų, kad būtų organizuojamas susirinkimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo, užpildyti formą (formą galite rasti www.moletusvara.ltarba pasiimti adresu Statybininkų g. 8, Molėtai UAB „Molėtų švara“).

Pastaba. Remiantis C.K. 4.85. STR. 5 dalimi susirinkimas bus organizuojamas jei bus pareikštas bent 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų  noras.

Daugiau informacijos:

UAB „Molėtų švara“, Statybininkų g. 8, Molėtai; svara@moletusvara.lt, tel. 8383 51528; 8 676 70645;

www.betalt.lt;  www.atnaujinkbusta.lt.

Su kvietimu galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/673f9e50919411e8b93ad15b34c9248c

 

FORMA DĖL SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO:


Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254