7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES OBJEKTŲ SAVININKAMS

2019-01-07

Informuojame, kad Molėtų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. B1-282 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.B1-46 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m gruodžio 22 d. sprendimo Nr.B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimonusprendė pakeisti gyvenamosios paskirties objektų, kuriems taikoma sumažinta (50 proc.) įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą pastovioji dalis, kategorijų aprašymą. Nuo 2019 metų sausio 1 dienos sumažinta įmokos pastovioji dalis bus taikoma tik tiems gyvenamiesiems objektams, kuriuose gyvenamąją vietą deklaruoja ne daugiau nei 1 gyventojas.

                 Remiantis minėtu Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų sausio 02 d. įsakymu Nr.B6-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. B6-1131 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo atitinkamai pakeisti Tvarkos aprašo 18.1, 19, 31, 31.2, 33 punktai.

Pabrėžiame tvarkos aprašo punktą: „19. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekto, kuriame nėra gyvenamąją vietą deklaruojančių asmenų, savininkas moka DVĮ pastoviąją dalį, nustatytą gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektui (individualiam namui arba butui). DVĮ kintamoji dalis mokama pagal faktiškai ištuštintų konteinerių dydį ir skaičių, bet ne mažiau, kaip nustatyta DVĮ kintamoji dalis vienam gyventojui. Nuo DVĮ mokesčio ar jo dalies anksčiau minėti savininkai atleidžiami vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis;“

                 Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis naujomis Tvarkos aprašo 33 punkto nuostatomis, gyventojai, kurių išlaidos už atliekų tvarkymą viršija 1 proc. disponuojamų namų ūkio pajamų, turi teisę dėl šių išlaidų kompensavimo kreiptis į UAB „Molėtų švara“ (atliekų tvarkymo administratorių) ir pateikti pajamas pagrindžiančius dokumentus.

                 Minėtų dokumentų – Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo – pilnus tekstus galite rasti Molėtų rajono savivaldybės tinklapyje www.moletai.lt, UAB „Molėtų švara“ tinklapyje www.moletusvara.lt.

                 Iškilus klausimams, galite skambinti tel. 8 383 51071;  8 383 52306 arba siųsti paklausimą šiais elektroninio pašto adresais: liudas@moletusvara.lt arba  albertas@moletusvara.lt.

 

 

UAB „Molėtų švara“

Atliekų tvarkymo tarnybos vadovas                                       Albertas Venslovas

Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254