7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

D.n. Ąžuolų 11, Janonio 15, Janonio 28, Janonio 32, Vilniaus 94 gyventojų dėmesiui

2019-03-28

GYVENTOJŲ  ŽINIAI

                    Informuojame, kad viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) (aktuali redakcija) (toliau – Kvietimas) 2 punktu, Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 267 (aktuali teisės akto redakcija), 16 punktu bei 2019 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 27 d.  raštu Nr. (14)-D8-1223 Dėl paraiškų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąrašo skelbimo, 2019 m. kovo 27 d. Agentūros direktoriaus įsakymu B3.2-48 patvirtino Finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašą.

 JŪSŲ NAMAI  Ąžuolų 11, Janonio 15, Janonio 28, Janonio 32, Vilniaus 94  ĮTRAUKTI Į PROJEKTŲ SĄRAŠĄ.

PER ARTIMIAUSIAS DVI-TRIS SAVAITES ADMINISTRATORIUS SURENGS JŪSŲ DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ DĖL LENGVATINIO KREDITO GAVIMO IR KREDITO SĄLYGŲ. APIE SUSIRINKIMĄ BŪSITE INFORMUOTI SKELBIMŲ LENTOJE IR REGISTRUOTU LAIŠKU. TAM, KAD D. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS VYKTŲ TOLIAU REIKIA KAD SUSIRINKIME FINANSAVIMUI PRITARTŲ NE MAŽIAU KAIP 55 PROC. BUTŲ SAVININKŲ.

FINANSAVIMO SĄLYGOS BUS PRISTATYTOS SUSIRINKIME, O TAIP PAT JAS GALITE RASTI:

 http://www.vipa.lt/paslaugos/daugiabuciai/

https://www.sb.lt/lt/privatiems-klientams/norintiems-pasiskolinti/daugiabuciu-namu-modernizavimo-programa-2/

KVIEČIAME DALYVAUTI. PLATESNĖ INFORMACIJA KONTAKTAIS ŽEMIAU.

Administratorius:

UAB “Molėtų švara“. (Statybininkų g. 8, Molėtai d. d 7ºº-12ºº ir 13ºº- 16ºº 

el. paštas svara@moletusvara.lt   tel. 383 51887; 8 676 70645).

Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254