Apie mus

Bendrovės misija - užtikrinti patikimą ir kokybišką visuotinų viešųjų paslaugų teikimą visoje Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.
APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Siekiant užsibrėžtų tikslų Bendrovė patvirtina aplinkos apsaugos politiką, kurios pagrindiniai siekiai:·     

  •   užtikrinti, kad aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems vadybos sistemos tikslams;
  • užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • įsipareigoti pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus.
Mūsų istorija

Uždaroji  akcinė bendrovė „Molėtų švara“ – komunalines paslaugas teikianti įmonė. Savo veiklą įmonė pradėjo apie 1950 metus.

1995 metų liepos 4 d. Molėtų  rajono valdybos sprendimu Nr.310-v Molėtų rajono Valstybinė komunalinė įmonė buvo reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Molėtųšvara“ ir 1995 metų liepos 10 dieną įregistruota Molėtų rajono savivaldybės įmonių rejestre.

2003 metų balandžio 29 dienos eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimamas sprendimas panaikinti įmonės specialios paskirties statusą ir bendrovės pavadinimą pakeisti į UAB „Molėtų švara“.

Per laikotarpį nuo 1950 metų iki dabar įmonei vadovavo 16 vadovų. Jų vadovavimo laikotarpiai truko nuo keleto mėnesių iki 18 metų. Ilgiausiai įmonei vadovavo Vilhelmas Danielius Bimbiris, įmonės vadovu išdirbęs  1995- 2013 metais  .

Įmonės darbuotojai

Įmonėje pagal neterminuotas darbo sutartis dirba 60 darbuotojų. Kiekvienais metais, vidutiniškai 2-jų mėnesių laikotarpiui, įmonė įdarbina apie 300 darbuotojų dirbti viešuosius darbus Molėtų mieste ir visose Molėtų rajono seniūnijose.

Įmonės dirbantieji stengiasi, kad Molėtų miestas gražėtų, kad viso rajono viešosios teritorijos būtų prižiūrimos, kad pas mus atvykstantiems svečiams, poilsiautojams ir turistams mūsų rajonas paliktų tvarkingo ir gražaus kampelio įspūdį.

Veiklos sritys

Dabartiniu metu įmonės pagrindinės veiklos sritys yra komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas į sąvartyną, Molėtų miesto ir rajono viešųjų teritorijų valymas, apželdinimas, apšvietimo tinklų priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra, gyvenamųjų daugiabučių namų modernizavimo administravimas. Įmonė taip  pat teikia viešojo tualeto paslaugas, prižiūri miesto turgelius Amatų gatvėje, nuomoja automobilius ir įvairius mechanizmus, laisvas patalpas.

Skirtos paramos

UAB „Molėtų švara“ iš 2022 metais gauto pelno skyrė paramai 4000 eurų.  

 Iš jų:

1) kovo mėnesį į spec. sąskaitą pervedė 2000 eurų Ukrainai (kare su Rusija paremti),

2) liepos mėnesį buvo pervesta 2000 eurų Molėtų kultūros centrui (miesto šventiniams renginiams finansuoti).

Molėtų krepšinio sporto klubui Ežerūnas

2017-02-10 - 2000 Eur
2017-03-09 - 3000 Eur

Molėtų rankinio klubui

2019-05-02 - 600 Eur

Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį jos veikla buvo susijusiu su komunalinių paslaugų teikimu. Miesto viešųjų teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, įvairių komunalinių atliekų rinkimas, jų tvarkymas sąvartynuose, miesto teritorijų apželdinimo darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimas ir priežiūra, kapinių tvarkymas ir priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų administravimas ir priežiūra – visada buvo įmonės pagrindinės veiklos sritys. 

Turite klausimų ar pastebėjimų - parašykite mums
ĮVERTINKITE MUS
Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.