Taikymo tvarka

Taikymo tvarkos aprašas




Trumpa informacija gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto turėtojams

Nuo 2017-01-01 Molėtų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, patvirtinta tvarka dėl dvinarės atliekų tvarkymo įmokos,  kuri visiems gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto turėtojams yra privaloma.

Vadovaujanitis:

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO (įstatymas skelbtas Valst. Žin. , 1998, Nr. 61 – 1726) 301 straipsnio 2 dalimi.
  • DĖL MOLĖTŲ RAJONO NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJŲ IR ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ NUSTATYMO  gruodžio 22 d. B1-239 Molėtai
  • MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DEL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 27 d. Nr. B6-1131 Molėtai
  • MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. B6-1131 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. sausio 02 d. Nr. B6-2 Molėtai

  • DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. B1-239 „ DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJŲ IR ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2021 m. birželio 30d. Nr. B1-173

Pagal dvinarę įmoką atliekų tvarkymo mokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji dalis yra skaičiuojama visiems, kas turi registruotą gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą. Šis mokestis yra 2,86 Eur/ mėn.   

Surenkamos lėšos yra naudojamos Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, pvz. Atliekų konteinerių pirkimui, kurie gyventojams dalinami nemokamai.

Kintamoji dalis gyvenamosios paskirties objektui standartinėmis sąlygomis, naudojantis bet kuriuo Molėtų rajone esančiu bendru konteineriu, yra 1,40 Eur/mėnesiui, jeigu registruotas vienas gyventojas arba nėra registruotų gyventojų.

Turint individualų konteinerį Kintamoji dalis skaičiuojama pagal konteinerio aptarnavimų skaičių:

120 l konteinerio ištuštinimas – 1,74 Eur/1 kartas

240 l konteinerio ištuštinimas – 3,48 Eur/1 kartas.

770 l konteinerio ištuštinimas – 11,18 Eur/1 kartas.

1100 l konteinerio ištuštinimas – 15,97 Eur/1 kartas.

Kintama dalis neskaičiuojama, jei objekte nesuvartojate 150 KWh elektros energijos per metus ir pateikiate pažymą iš elektros tinklų.

 

UAB „Molėtų švara“

Atliekų tvarkymo tarnyba

Turite klausimų ar pastebėjimų - parašykite mums
Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.