Teisės aktai

Teisės aktai
Atliekų tvarkymas

1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

3. Valstybinis Atliekų tvarkymo 2014-2015 metų planas

4. Molėtų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. B1-50

5. Molėtų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. B1-50 priedas

6. Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857

7. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-254

8. Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150

9. 2016 m. gruodžio 27 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, Nr. B6-1131

10. 2019 m. sausio 2 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, Nr. B6-2

11. 2021 m. birželio 30 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-173

Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.