Korupcijos prevencija

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
  • Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
  • Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt

Susipažinti su viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis galima https://pinreg.vtek.lt/app/. 

UAB "MOLĖTŲ ŠVARA" ANTIKORUPCIJOS ETIKOS KODEKSAS

UAB "MOLĖTŲ ŠVARA" PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS KURIS TEIKIAMAS STT

UAB "MOLĖTŲ ŠVARA" VEIKSMŲ GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

UAB " MOLĖTŲ ŠVARA" ATMINTINĖ INTERESANTAMS

2021-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
UAB "Molėtų švara" atsakingų už korupcijos prevenciją darbuotojų kontaktai

ATSAKINGŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ DARBUOTOJŲ KONTAKTAI UAB "MOLĖTŲ ŠVARA"

  1. Albertas Venslovas – atliekų tvarkymo tarnybos vadovas, tel. +37067640188, el. paštas - albertas@moletusvara.lt.
Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.