IX etapo planuojami modernizuoti namai

IX etapo planuojami modernizuoti namai

Susirinkimų grafikas 9 etapo modernizuojamiems namams

Adresas Susirinkimo laikas Susirinkimo data Susirinkimo vieta
1 Vilniaus g.51, Molėtai 14 val 2023-09-25 Vilniaus g.51, Molėtai
2 Inturkės g.1, Molėtai 17 val 2023-09-25 Inturkės g.1, Molėtai
3
4
5
6
7
8
9
10

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimas (jei svarstyti pateikiamas variantinis namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas).
  2. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
  3. Rezervo namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbams atlikti patvirtinimas.
  4. Lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimas. (Klausimas įrašomas į susirinkimo darbotvarkę, jeigu susirinkime ar balsavimo raštu metu bus svarstomas klausimas ir priimamas sprendimas dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo, nes aiškios lengvatinio kredito sąlygos ir žinomas (-i) finansuotojas (-ai).)ĄŽUOLŲ g. 3

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo Ąžuolų g. 3, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, Ąžuolų g.3,    Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje.

Protokolo, vardinio balsavimo forma bei kita info,  ką butų ir kitų patalpų savininkai turės nuspręsti susirinkime tvirtindami pataisytą daugiabučio namo investicijų planą, prikabinama (ŽIŪRĖTI WORD FORMATO DOK.).

Koreguotas (žiūr. 1 PAKETĄ) Ąžuolų g. 3, Molėtai investicinio_plano_paketai

Ąžuolų g. 3, Molėtai energinio naudingumo sertifikatas

Ąžuolų g. 3, Molėtai investicinio_plano_paketai (PRELIMINARŪS)

Ąžuolų g. 3, Molėtai investicinis_planas (bendra dalis)

Protokolo forma

ĄŽUOLŲ g. 5

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo Ąžuolų g. 5, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia 

Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, Ąžuolų g.5,    Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje.

(žiūr. SIŪLOMĄ I PAKETĄ) Ąžuolų g. 5, Molėtai investicinio_plano_paketai

Ąžuolų g. 5, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (bendra dalis)

Ąžuolų g. 5, Molėtai energinio naudingumo sertifikatas

ĄŽUOLŲ g. 7

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo Ąžuolų g. 7, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia 

Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt)

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, Ąžuolų g.7,    Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje.

Koreguotas (žiūr. 1 PAKETĄ) Ąžuolų g. 7, Molėtai investicinio_plano_paketai

Ąžuolų g. 7, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (bendra dalis)

Ąžuolų g. 7, Molėtai energinio naudingumo sertifikatas

Ąžuolų g. 7, Molėtai investicinio_plano_paketai (preliminarūs)

BAŽNYČIOS g. 18, Inturkė

Informuojame, kad yra paruoštas daugiabučio namo Bažnyčios g. 18, Inturkė atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus, bei butų ir kitų patalpų  savininkų susirinkimo kuris įvyko 2022-11-10d. sprendimus.

Su kveitimu galite suisipažinti čia Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad nieks investicijų plane nesikeitė, išskyrus tai, kad yra daugiabučio namo investicijų plane yra numatytas 20 proc. rezervas, kurį butų ir kitų patalpų savininkai galės patvirtinti/nepatvirtinti tvirtindami daugiabučio namo investicijų planą. Protokolo, vardinio balsavimo forma bei kita info ką butų ir kitų patalpų savininkai turės nuspręsti prikabinama (ŽIŪRĖTI WORD FORMATO DOK.).

BAŽNYČIOS G.18, INTURKĖ, PRELIM.INV.PLANAS

Bažnyčios g. 18, Inturkė energinio naudingumo sertifikatas

Bažnyčios g. 18, Inturkė investicinis_planas

Bažnyčios g. 18, Inturkį investicinio_plano_paketai (ŽIŪRĖTI 1 PAKETĄ)

Protokolo forma

GIRININKIJOS g. 3

Informuojame, kad yra paruoštas daugiabučio namo GIRININKIJOS g. 3, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus, bei butų ir kitų patalpų  savininkų susirinkimo kuris įvyko 2022-11-10d. sprendimus.

Su kveitimu galite suisipažinti čia Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad nieks investicijų plane nesikeitė, išskyrus tai, kad yra daugiabučio namo investicijų plane yra numatytas 20 proc. rezervas, kurį butų ir kitų patalpų savininkai galės patvirtinti/nepatvirtinti tvirtindami daugiabučio namo investicijų planą. Protokolo, vardinio balsavimo forma bei kita info ką butų ir kitų patalpų savininkai turės nuspręsti prikabinama (ŽIŪRĖTI WORD FORMATO DOK.).

Investicijų planas Girininkijos g.3 (preliminarus)

Girininkijos g. 3, Molėtai energinio naudingumo sertifikatas

Girininkijos g. 3, Molėtai investicinio_plano_paketai (ŽIŪRĖTI 1 PAKETĄ)

Girininkijos g. 3, Molėtai investicinis_planas

Protokolo forma

INTURKĖS g. 1

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo Inturkės g. 1, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus).

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, Inturkės g. 1 , Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje. 

Inturkės g. 1, Molėtai investicinio_plano_DNM-AM-IP-00782_paketai

Inturkės g. 1, investicinis_planas_DNM-AM-IP-00782

IP PATAISYTAS PO SUSIRINKIMO

JANONIO g. 14

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo J.Janonio g. 14, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, J.Janonio g. 14,    Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje.

Protokolo, vardinio balsavimo forma bei kita info,  ką butų ir kitų patalpų savininkai turės nuspręsti susirinkime tvirtindami pataisytą daugiabučio namo investicijų planą, prikabinama (ŽIŪRĖTI WORD FORMATO DOK.).

KOREGUOTAS (žiūr. SIŪLOMĄ I PAKETĄ) J.Janonio g. 14, Molėtai investicinio_plano_paketai

J.Janonio g. 14, Molėtai Energinio naudingumo sertifikatas  (prieš atnaujinimą)

J.Janonio g. 14, Molėtai investicinio_plano_paketai (preliminarūs)

J.Janonio g. 14, Molėtai investicinis_planas (bendri duomenys)

Protokolo+forma (1)

JANONIO g. 22

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo J.Janonio g. 22, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia 

Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, J.Janonio g. 22, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje.

Janonio  22 GALUTINIS (ŽIŪR. SIŪLOMĄ 2 PAKETĄ) VARIANTAS

KOREGUOTAS (žiūr. SIŪLOMĄ 2 PAKETĄ) J.Janonio g. 22, Molėtai investicinio_plano_paketai

J.Janonio g. 22, Molėtai investicinio_plano_paketai (preliminarūs)

J.Janonio g. 22, Molėtai investicinis_planas (bendra dalis)

LAKAJŲ g. 11

Informuojame, kad yra paruoštas daugiabučio namo Lakajų g. 11, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia 

Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad nieks investicijų plane niekas nesikeitė, išskyrus tai, kad  daugiabučio namo investicijų plane yra numatytas 20 proc. rezervas, kurį butų ir kitų patalpų savininkai galės patvirtinti/nepatvirtinti tvirtindami daugiabučio namo investicijų planą.

Lakajų g. 11, Molėtai investicinis_planas (bendra dalis)

Lakajų g. 11, Molėtai energinio naudingumo sertifikatas

Lakajų g. 11, Molėtai investicinio_plano_paketai (ŽIŪRĖTI 1 PAKETĄ)

LAKAJŲ G.11, MOLĖTAI, RELIMINARUS INVEST.PLANAS

MELIORATORIŲ g. 11

Informuojame, kad yra paruoštas daugiabučio namo Melioratorių g. 11, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti) daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad nieks investicijų plane niekas nesikeitė, išskyrus tai, kad  daugiabučio namo investicijų plane yra numatytas 20 proc. rezervas, kurį butų ir kitų patalpų savininkai galės patvirtinti/nepatvirtinti tvirtindami daugiabučio namo investicijų planą. Protokolo, vardinio balsavimo forma bei kita info,  ką butų ir kitų patalpų savininkai turės nuspręsti susirinkime, prikabinama (ŽIŪRĖTI WORD FORMATO DOK.).

MInvesticijų planas Melioratorių 11 (preliminarus)lioratorių 11 pranešimas apie susirinkimą

Melioratorių 11 investicijų planas pataisytas po susirinkimo

Melioratorių 11, Molėtai, investicinio plano paketai (žr.2 paketą)

Melioratorių 11, Molėtai, investicinis planas

Melioratorių 11, Molėtai , energinio naudingumo sertifikatas

Protokolo forma

Melioratorių 11

MELIORATORIŲ g. 11A

Informuojame, kad yra paruoštas daugiabučio namo Melioratorių g. 11A, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus), pagal 2022-12-12 d. kvietimą atnaujinti (modenizuoti)daugiabučius namus. Su kveitimu galite suisipažinti čia Daugiabučių renovacija 2022-12 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (apva.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad nieks investicijų plane niekas nesikeitė, išskyrus tai, kad  daugiabučio namo investicijų plane yra numatytas 20 proc. rezervas, kurį butų ir kitų patalpų savininkai galės patvirtinti/nepatvirtinti tvirtindami daugiabučio namo investicijų planą. Protokolo, vardinio balsavimo forma bei kita info,  ką butų ir kitų patalpų savininkai turės nuspręsti susirinkime, prikabinama (ŽIŪRĖTI WORD FORMATO DOK.). 

Investicijų planas Melioratorių 11A (preliminarus)

Melioratorių 11A investicijų planas pataisytas po susirinkimo

Melioratorių g. 11A, Molėtai energinio naudingumo sertifikatas

Melioratorių g. 11A, Molėtai investicinio_plano_paketai

Melioratorių g. 11A, Molėtai investicinis_planas

Protokolo forma

VILNIAUS g. 51

Informuojame, kad yra paruoštas PRELIMINARUS daugiabučio namo Vilniaus g. 51, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas per APVIS sistemą (žiūr. žemiau prikabintus failus).

Pataisytas pagal butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, Vilniaus g. 51, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, taip pat bus patalpintas svetainėje.

Vilniaus g. 51, Molėtai investicinis_planas_DNM-AM-IP-00781 (bendra dalis)

Vilniaus g. 51, Molėtai investicinio_plano_DNM-AM-IP-00781_paketai

Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.