UAB „Molėtų švara“ nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

UAB „Molėtų švara“ nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

2023 09 21


UAB „Molėtų švara“ nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Molėtų m., Statybininkų g. 8

Nuomojamas plotas

27,80 kv. m.

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį

3,00 (trys) Eurai

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos plytiniame renovuotame pastate

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Administracinei, biuro veiklai

Pradinis įnašas

2 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Patalpų apžiūros laikas

2023-09-25 nuo 10.00 -15.00 val.

2023-09-26 nuo 10.00- 15.00 val.

Dalyvių registravimas

Darbo dienomis nuo 2023 m. rugsėjo 27 iki spalio 3 dienos imtinai, darbo laiku nuo 10.00 - 15.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą

Liudas Vasaravičius, tel.: 8 672 27848

Konkurso dalyviai bus registruojami darbo dienomis ir darbo laiku adresu Statybininkų g. 8, Molėtai, II-ame aukšte. Registraciją vykdys administratorė Laima Lapūnienė.                       Telefonas pasiteirauti: mob. 8 698 40100.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 2.2 punkte.                                                                                              Dokumentuose turi būti:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvio duomenys ir rekvizitai: asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso dalyviai kartu su voku pateikia banko dokumentą, kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į UAB „Molėtų švara“ atsiskaitomąją sąskaitą LT52 4010 0455 0008 0254 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtai pradinei dviejų mėnesių patalpų nuomos kainai.

Konkursas vyks 2023 m. spalio 4 d. 10.00 val. UAB „Molėtų švara“ administracinio pastato patalpose II-ame aukšte, adresu Statybininkų g. 8, Molėtai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Patalpos išnuomojamos 5 metams su nuomos laikotarpio pratęsimo galimybe.

TURTO (Statybininkų g. 8, 1-8) NUOMOS SĄLYGOS

Turto nuomos sąlygų priedai (sutartis, aktas, paraiška)

Turite klausimų ar pastebėjimų - parašykite mums
Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.